Co nabízíme

Dnes společnost FE-ROS Group s.r.o. nabízí a zajišťuje:

- personální agendu pro naše zákazníky (zajištění náborových akcí, vedení pohovorů s uchazeči, zajištění a zpracování podkladů pro tvorbu smlouvy, případně další požadované služby)

- výrobu dle potřeb zákazníka, vč. kompletace a dokončovacích prací

- poradenství a řešení náhradního plnění pro firmy a instituce

- poradenství v oblasti logistiky (skladování, toku materiálu, aj…)

- outcoursing výrobního programu do prostor spol. FE-ROS Group s.r.o.

- dodávky ochranných pracovních pomůcek a kancelářských potřeb (na vyžádání zašleme katalog)